Mr Gerard van Westen

Passie om uw vraagstukken op te lossen.

Fiscaal adviseur loonheffingen en arbeidsrecht

De belastingwetgeving is complex en sterk veranderlijk, vooral op het terrein van werkgeversheffingen. Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten de adviezen die ik uitbreng goed begrijpen. En dat die adviezen betaalbaar zijn.

In 'de markt' is mijn uurtarief voor de expertise die ik aanbied, € 250 excl. BTW, relatief niet hoog. Door mijn ervaring van ruim 40 jaar heb ik bovendien niet veel tijd nodig om tot een advies te komen.

Door deze combinatie is mijn honorarium altijd heel scherp geprijsd. Zonder dat dat ten koste gaat van een persoonlijke en snelle service. Het sleutelwoord voor dit alles: “Passie”. Voor mijn vak.

Hieronder en hiernaast krijgt u een indruk van enkele van mijn recente activiteiten en publicaties.

Onder de tab CV vindt u meer informatie, waaronder enkele recente publicaties.

De film betreft een zogenoemde ‘Kennisclip’ van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO). Het CPO organiseert als onderdeel van de Radboud Universiteit in Nijmegen o.a. postacademisch onderwijs voor arbeidsrechtadvocaten en –juristen.

 

Plaatsmakersregeling geen RVU

In een arrest uit juni 2018 geeft de Hoge Raad aan onder welke voorwaarden een plaatsmakersregeling geen RVU is.


Wet DBA verdwijnt: wat komt ervoor in de plaats?

Overzicht van de plannen van het kabinet voor de opvolging van de wet DBA


Verkorten 30%-regeling van acht naar vijf jaar

 Achtergronden voor het plan van het kabinet om de termijn voor belastingvrije vergoedingen van extraterritoriale kosten - waaronder de 30%-regeling - te verkorten van acht naar vijf jaar per 1 januari 2019.

...


Alle artikelen