Mr Gerard van Westen

Passie om uw vraagstukken op te lossen.

Fiscaal adviseur loonheffingen en arbeidsrecht

De belastingwetgeving is complex en sterk veranderlijk, vooral op het terrein van werkgeversheffingen. Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten de adviezen die ik uitbreng goed begrijpen. En dat die adviezen betaalbaar zijn.

In 'de markt' is mijn uurtarief voor de expertise die ik aanbied, € 250 excl. BTW, relatief niet hoog. Door mijn ervaring van ruim 40 jaar heb ik bovendien niet veel tijd nodig om tot een advies te komen.

Door deze combinatie is mijn honorarium altijd heel scherp geprijsd. Zonder dat dat ten koste gaat van een persoonlijke en snelle service. Het sleutelwoord voor dit alles: “Passie”. Voor mijn vak.

Hieronder en hiernaast krijgt u een indruk van enkele van mijn recente activiteiten en publicaties.

Onder de tab CV vindt u meer informatie, waaronder enkele recente publicaties.

De film betreft een zogenoemde ‘Kennisclip’ van het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO). Het CPO organiseert als onderdeel van de Radboud Universiteit in Nijmegen o.a. postacademisch onderwijs voor arbeidsrechtadvocaten en –juristen.

 

Belastingvrije studieuitkeringen voor kinderen van werknemers uit personeelsfondsen (20 dec 2018)

Volgens de Wet LB wordt degene die loon geniet uit een vroegere of bestaande dienstbetrekking van een ander ook beschouwd als werknemer. Een voorbeeld  hiervan is de situatie waarin...


Opvolger Wet DBA uitgesteld tot 1 jan 2021. Intussen? (14 dec 2018)

Eind november 2018 werd bekend dat de Wet DBA nog zeker geldt tot en met 2020. Op zijn vroegst per 1 januari 2021 wordt een vervangende wet verwacht. Dit blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer  van de minist...


Plaatsmakersregeling geen RVU (13 aug 2018)

In een arrest uit juni 2018 geeft de Hoge Raad aan onder welke voorwaarden een plaatsmakersregeling geen RVU is.


Alle artikelen