Mr Gerard van Westen

Passie om uw vraagstukken op te lossen.

Fiscaal adviseur loonheffingen en arbeidsrecht
Advieswerk:
De adviespraktijk richt zich vooral op adviezen over onder meer:
- loonbelasting
- premieheffing sociale verzekeringen
- arbeidsrecht
- pensioenen
- internationale uitzendingen van personeel
- Wet Ketenaansprakelijkheid en Wet Bestuurdersaansprakelijkheid.

Procederen in belastingzaken:
Procederen tegen de Belastingdienst is niet beperkt tot het terrein van de loonheffingen. Ook voor particulieren wordt in voorkomende gevallen geprocedeerd.

In geval van een geschil met de Belastingdienst wordt eerst uw kans op succes zo goed mogelijk in kaart gebracht. Vervolgens wordt, in nauw overleg met u, bij voorkeur gestreefd naar een redelijke schikking. Als dat niet haalbaar blijkt wordt nogmaals met u overlegd of definitief tegen de Belastingdienst moet worden geprocedeerd.
Cursussen:
Eén van mijn activiteiten is het verzorgen van (inhouse)cursussen op het gebied van loonheffingen en op het snijvlak van arbeidsrecht en fiscaal recht, vooral wat betreft de loonheffingen en aanverwante rechtsgebieden.

Voor een impressie: zie het filmpje over de Wet DBA op de Homepage.
Eén van de kernactiviteiten is het verzorgen van (inhouse)cursussen op het gebied van loonheffingen en op het snijvlak van arbeidsrecht en fiscaal recht, vooral wat betreft de loonheffingen en aanverwante rechtsgebieden.

Voor een impressie: zie het filmpje op de Homepage.