Mr Gerard van Westen

Passie om uw vraagstukken op te lossen.

Fiscaal adviseur loonheffingen en arbeidsrecht
  • Advocatenkantoren met een arbeidsrechtpraktijk en andere organisaties voor zakelijke dienstverlening, zoals accountants- en belastingadvieskantoren die behoefte hebben aan een externe en onafhankelijke opinie.
  • Arbeidsrechtspecialisten.
  • Bedrijven en alle andere organisaties met personeel. Deze cliënten hebben te maken met fiscale en arbeidsrechtelijke vraagstukken op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Ook pensioenregelingen behoren tot dit vakgebied. Wat mag u wel van de fiscus en waar loopt u risico’s? Welke kansen biedt de wet u om uw personeel met fiscale faciliteiten extra te belonen? Wat betekent de werkkostenregeling en het Belastingplan voor u?
  • Bedrijven en organisaties met personeel die risico’s willen uitbannen. In veel gevallen is het verstandig een analyse te maken van de fiscale risico’s die u loopt met uw arbeidsvoorwaarden. En waartoe bent u verplicht op grond van de pensioenwetgeving? Welke aandachtpunten zijn er bij een ontslagregeling? Loopt u wellicht risico’s uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid of Wet Bestuurdersaansprakelijkheid?
  • Bedrijven en organisaties die te maken hebben met een loonbelastingcontrole. Begeleiding tijdens een controle loonheffingen kan voorkomen dat bij de Belastingdienst misverstanden ontstaan over bepaalde feiten. In de meeste gevallen zijn kostbare en langdurige bezwaar- en beroepsprocedures te vermijden door nog tijdens de controle afspraken te maken over de gevolgen van geconstateerde fouten.
  • Bedrijven en organisaties die veel werken met freelancers of ZZP’ers. Mogelijk loopt u risico’s op grond van de Wet DBA, de opvolger van de VAR. De Belastingdienst zal vaak stellen dat de mensen met wie u samenwerkt bij u in dienst staan en dat u loonheffingen had moeten inhouden. Dat kan zelfs gebeuren als u samenwerkt met eenmans-Bv’s. Dergelijke discussies kunt u altijd voor blijven en elk risico in dit opzicht kunt u vermijden, al dan niet door gebruik van een modelovereenkomst. Maar welke modelovereenkomst is geschikt voor u? En kunt u wel zekerheid ontlenen aan het gebruik van een modelovereenkomst?
  • Bedrijven, organisaties en personen die in discussie of conflict zijn met de Belastingdienst of het UWV en aanverwante instellingen. Hoewel het vaak de voorkeur verdient snel rechtszekerheid te verkrijgen en zicht op de omvang van fiscale en andere financiële verplichtingen, kan het nodig zijn een standpunt of handelwijze van de Belastingdienst of het UWV aan de rechter voor te leggen.
  • Bedrijven en organisaties die behoefte hebben aan voorlichting op het terrein van loonheffingen en aanverwante rechtsgebieden, bijvoorbeeld in de vorm van een op de eigen locatie te houden cursus.