Mr Gerard van Westen

Passie om uw vraagstukken op te lossen.

Fiscaal adviseur loonheffingen en arbeidsrecht
Privacyverklaring Mr G.W.B. van Westen

Uw persoonsgegevens dan wel die van uw cliënten gebruik ik uitsluitend in het kader van mijn professionele dienstverlening aan u en uw cliënten.

De persoonsgegevens die ik nodig heb zijn meestal de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam;
  • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer
  • Adres;
  • Scan van een-ID;
  • Factureringsinformatie
  • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

Uw persoonsgegevens noch die van uw cliënten worden gedeeld met derden, tenzij dat voor mijn dienstverlening aan u noodzakelijk is en daarover voorafgaand met u is overlegd. Het kan voorts zijn dat ik verplicht ben om persoonsgegevens te gebruiken om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Ik bewaar uw persoonsgegevens dan wel die van uw cliënten uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Uw eigen persoonsgegevens wil ik ook gebruiken om u te informeren over belangrijke, relevante ontwikkelingen in de praktijk van de loonheffingen in relatie tot het arbeidsrecht en omgekeerd. Daar vraag ik eenmalig uw toestemming voor. U heeft het recht om zich te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening.

Bij het bezoek van mijn website gebruik ik geen cookies of soortgelijke technologieën.

Indien u vragen hebt over de wijze waarop ik uw persoonsgegevens gebruik, kunt u contact met mij opnemen via

U heeft voorts altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop ik uw privacy zo goed mogelijk probeer te waarborgen.